Kontakt
Przedszkole w Rozprzy

Dokumenty

 

Komunikacja sztuką dialogu część 1

 

Komunikacja sztuką dialogu część 2

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura korzystania z istniejacego na terenie przedszkola placu zabaw

Procedura przeprowadzania dezynfekcji

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii

Procedura postępowania w razie podejrzenia zarażenia

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

Procedura ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć

Procedura modyfikacji programów wychowania przedszkolnego

Procedura ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć