Menu
Strona głowna  /  Rok Szkoły w Ruchu
Rok Szkoły w Ruchu

 

  

Podjęte przez dzieci, nauczycieli i rodziców działania, bogaty w sportowe zmagania i dbałość o zdrowy tryb życia rok szkolny 2013/2014 sprawił że nasze Przedszkole otrzymało certyfikat Ministra Edukacji Narodowej Przedszkole w Ruchu!!!!! Jesteśmy dumni ze wspólnego sukcesu :)
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
,,ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”
ORGANIZOWANEJ W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU

 

 
 Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji " ROK SZKOŁY W RUCHU".  Rok szkolny 2013/2014 ogłosił Minister Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu, który do współpracy zaprosił instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu" promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży. My także rozpowszechniamy i wdrażamy w życie przedszkolne ową akcję. Przekazujemy i zaszczepiamy wsród społeczności przedszkolnej potrzebę ruchu i zdrowego odżywiania. Żadne inne zajęcia nie zbliżają członków rodziny do siebie tak bardzo, jak wspólna rekreacja! A więc my jako przedszkole zachęcamy wszystkich do różnorodnych form aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, poprzez opracowanie tablicy "Szkoły w Ruchu" z dołączonymi artykułami dla rodziców, organizowanie zajęć dydaktycznych i ruchowych, wyjazdów na basen. Wprowadzamy takżę innowację pedagogiczną na temat "  Żyj zdrowo - ćwicz i odżywiaj się prawidłowo" zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 
  

RUCH W PRZEDSZKOLU :

 

 

Obszar nr 1 : Wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne

  Nasze przedszkole przejawia troskę o właściwy rozwój fizyczny i prawidłową postawę ciała, zapewniając dzieciom zajęcia z wychowania fizycznego i  gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej prowadzone przez specjalistę mgr Agnieszkę Jabłońską. Codziennie także przez wychowawców grup prowadzona jest  poranna gimnastyka, ćwiczenia muzyczno - ruchowe oraz gry i zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Gimnastyka zaspokaja dzieciom naturalną potrzebę ruchu, dostarcza bodźce rozwojowe, kształtuje prawidłową  postawę ciała, wzmacnia kondycję, jak również wpływa na psychikę i osobowość dziecka. Wykonywane przez dzieci ćwiczenia, zabawy i czynności oparte są na naturalnych formach ruchu np. chód, bieg, skok, rzut, dźwiganie, itp. oraz dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka. Założeniami gimnastyki są cele zdrowotne, usprawniające oraz kształcące. Prowadzone zajęcia i zabawy  gimnastyczne przyczyniają się do wyrabiania u dzieci systematyczności uprawiania ćwiczeń, profilaktyki wad postawy, eliminacji i zmniejszania wad postawy oraz uczą współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Przedszkolaki zdobywają wiedzę na temat znaczenia ruchu życiu człowieka, prawidłowego odżywiania, poznają budowę ciała człowieka (prenumerata ,,Kostka''). Zajęcia gimnastyczne, jak i udział w zawodach sportowych (przedszkolnych, gminnych, wojewódzkich) wyzwalają u dzieci duże emocje. Raz w miesiącu obchodzimy w przedszkolu Dzień Piłki oraz Dzień Skakanki. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w różnych formach zajęć  ruchowych mobilizując również  swoich rodziców do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach sprawnościowych. Czas na gimnastyce upływa nam w miłej, sportowej atmosferze, a każdy przedszkolak wie, iż  "RUCH, TO ZDROWIE, SAM LEKARZ CI TO POWIE". 

 

 

 

 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ,, ĆWICZYMY RAZEM” - GRY I ZABAWY RUCHOWE (3 - LATKI)

 


 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH - ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH (4 - LATKI)

 

 


 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ,,GRY I ZABAWY RUCHOWE SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI GRUPY” (5 – 6 LATKI)

 Obszar nr 3 : Edukacja zdrowotna

 

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu to proces kształtowania u dzieci nawyku podstawy (zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej), dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia zdrowego środowiska. Daje ona dzieciom możliwość nabycia  kompetencji (umiejętności, wiedzy i postaw), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, ponieważ:

·         pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia,

·          pomaga zrozumieć siebie i innych,

·         pomaga budować obraz świata, który jest najbliższy codziennym doświadczeniom, uczy odpowiedzialności, jest pierwszym stopniem profilaktyki różnych zagrożeń i zachowań problemowych.

 

 

 

 

SCENARIUSZ ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH – ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ POPRZEZ POKONYWANIE TORU PRZESZKÓD

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ „ DBAMY O ZDROWIE – WIEMY CO JEMY,…”

 

Obszar nr 4 : Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli

   

Nauczyciele z naszego przedszkola uczestniczyli w następujących formach szkolenia :

·          

1.       Konferencja : ,,NA DOBRY START W PRZYGOTOWANIACH DO SZKOŁY – WYCHOWANIE PRZEZ MUZYKĘ”;

2.       Konferencja przedmiotowo – metodyczna : ,,AKTYWNOŚĆ ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU”;

3.       Warsztat metodyczny pt. ,,ZABAWY MUZYCZNE I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ”;

4.       Warsztat metodyczny pt. ,,DREWNIANE CZARY – ZABAWY RUCHOWE Z ZASTOSOWANIEM PRZYBORÓW WYKONANYCH Z DREWNA ORAZ PAPIERU”;

5.       Szkolenie nt. ,,AKTYWNE METODY WYKORZYSTUJĄCE TERAPEUTYCZNE ZNACZENIE RUCHU”; ,,KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI RUCHOWYCH W GRACH I ZABAWACH RUCHOWYCH’’;

6.       Kurs  : ,, TAŃCE I ZABAWY PRZY MUZYCE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ’’. 

RUCH POZA PRZEDSZKOLEM :

 

Obszar nr 6 : Zajęcia zorganizowane

Dnia 18 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Zdrowiu. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym
i przedszkolnym. Z Przedszkola w Rozprzy udział wzięły dzieci z najstarszej grupy "Pszczółki". Konkurs miał na celu pogłębianie  wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zasad higieny osobistej, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia swojego i innych. Dzieci pogłębiały wiedzę, nawyki i zachowania zdrowotne poprzez udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania, rozwiązywały zagadki, krzyżówkę z hasłem, oglądały książki o tematyce ,,Sport i Zdrowie". Pszczółki wykazały się bardzo dużą znajomością wiedzy o zdrowiu i sporcie, świetnie sprostały każdemu zadaniu. Dzieci wygrały piękne nagrody książkowe. Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą zabawę.
 
 
 

SCENARIUSZ KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU ,,O AKTYWNYM TRYBIE ŻYCIA W BIBLIOTECE”

 
 
 

Dzieci z grupy Pszczółki i Słoneczka zostały zaproszone na konkurs pt. "W czasie mroźnej zimy bezpiecznie się bawimy" do Szkoły Podstawowej w Rozprzy. Pomimo niesprzyjającej aury zimowej  - braku śniegu -  dzieci super się bawiły, rozwiązywały zagadki, quizy, lepiły bałwana, ubierały się odpowiednio do pory roku. Spędzony czas wykorzystaliśmy bardzo aktywnie. Wpajamy dzieciom nawyki zdrowego i aktywnego stylu życia. Wiemy, iż nie należy leniuchować zimą przed telewizorem, czy komputerem, tylko uprawiać różne sporty zimowe. Wspólne zabawy przyniosły nam wiele korzyści i niezapomnianych atrakcji, a także  wskazówek na zdrowy styl życia. Dziękujemy za zaproszenie.

 

   

W CZASIE ZIMY BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY - KONKURS DLA DZIECI 5,6-LETNICH

 

Dnia 21 marca przedszkolaki wraz z zaproszonymi gośćmi, czyli 36 Drużyną Harcerska "Jantar" im. Zygmunta Kałużnego w Rozprzy cieszyły się z pierwszego dnia wiosny. Harcerze zapoznali nas ze strojem i symboliką harcerską, nauczyli harcerskich okzyków,oraz kroków tanecznych. Udział w zorganizowanych przez harcerzy zabawach i mini grach terenowych dały dzieciom możliwość poznania metod i technik harcerskich. Przedszkolaki bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w atrakcjach sportowych do jakich zapraszali harcerze. Zabawą i grą na świeżym powietrzu towarzyszyła piękna wiosenna pogoda. Z niecierpliwością czekamy na majówkowy piknik w naszym przedszkolu zorganizowany przez harcerzy, na który już zostaliśmy zaproszeni. Dziękujemy za miło i aktywnie spędzony czas.
 
 

SPOTKANIE Z HARCERZAMI – RAZEM WESOŁO I SKOCZNIE WITAMY WIOSNĘ!

 

Od wielu lat w miesiącu czerwcu organizowana jest w SP w Rozprzy Gminna Spartakiada 6 – latków.  Nasze przedszkole cyklicznie bierze aktywny udział w tym wydarzeniu. Poprzez gry, zabawy i współzawodnictwo dzieci uczą się zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania w grupie, jak również możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego osiągając duże sukcesy. Nasi przedszkolacy z grupy ,,TYGRYSKI” zdobyli I miejsce (czerwiec 2013r.). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Obszar nr 7 : Zajęcia niezorganizowane

 
 
Dzieci z grup  "Słoneczka" i "Pszczółki" mają organizowane comiesięczne wyjazdy na basen "Wodnik" na Słok.  Wyjazdy realizowane są w ramach zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach przedszkolnych.  Dzieci licznie uczestniczą w owych wyjazdach, bardzo chętnie korzystają z zapewnianych im atrakcji.  Pod czujnym okiem ratownika i opiekunów bezpiecznie i przyjemnie spędzają miłe chwile pobytu w wodzie.
 
 
 

Firma ASTER zorganizowała naszym przedszkolakom spotkanie edukacyjno – rozrywkowe o tematyce „Rośnij zdrowo na sportowo”. W celu zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej i ruchowej wykorzystali wysokiej klasy sprzęt grający oraz różnego rodzaju akcesoria i nagrody pomocne w zabawach. Spotkanie „Rośnij zdrowo na sportowo” ma na celu propagowanie sportu, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów. Program spotkania jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ROKU SZKOŁY W RUCHU w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”. Animator w stroju klauna prowadzi ćwiczenia na wesoło przy muzyce. Różne konkursy sprawnościowe oraz emocjonująca rywalizacja sprawia, że dzieci ćwicząc, bardzo wesoło się bawią.

 

 

 

Obszar nr 8 : Aktywność z udziałem rodziny

 

 

  W przedszkolu odbyły się zajęcia z udziałem rodziców, mające na celu wyrabianie u dzieci i rodziców nawyku aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Dzieci i rodzice poszerzali wiedzę na temat zimy i bezpiecznych zabaw z nią związanych. Chętnie uczestniczyli w różnych formach ruchu, czerpiąc przy tym korzyści z uprawiania sportu. Dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 

 
 

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI 5 - 6 LETNICH – ZAJĘCIA OTWARTE

 „PODCZAS ZIMY AKTYWNIE I BEZPIECZNIE WSPÓŁNIE Z RODZICAMI SPĘDZAMY WOLNY CZAS”

 

 

W dniu 10 marca w Przedszkolu w Rozprzy uroczyście obchodzono Dzień Kobiet. Akademię z okazji kobiecego święta przygotowały dzieci z najstarszej  grupy ,,Pszczółki" wraz z paniami. Na uroczystość zaproszeni byli wszyscy pracownicy przedszkola, wszystkie przedszkolaki, a także mamy i  babcie dzieci z grupy  "Pszczółki". Zaproszeni goście licznie przybyli na występy. 
Dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny: humorystyczne wiersze, dialogi, piosenki oraz tańce. Wszyscy świetnie się bawili tańcząc i śpiewając. Babcie i mamy z dużą radością 
i zaangażowaniem  brały udział w różnych konkursach tanecznych i sprawnościowych.
Nie zabrakło również kwiatów i słodkiego poczęstunku  - niespodzianką był tort w kształcie kwiatka. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą wspólną zabawę!

 
 
 
  

Z okazji rozpoczęcia nowej pory roku w Przedszkolu w Rozprzy odbyło się uroczyste ,,Powitanie Wiosny'' zorganizowane przez dzieci z grupy „Słoneczka”. Uroczystość miała formę inscenizacji teatralnej pt. „A wiosna przyszła pieszo..” . 
Wśród „małych aktorów” na scenie można było zobaczyć dzieci wcielające się m. in. w rolę: bałwanka, Pani Zimy, kukułki, bociana, żabki, jeża, ogrodnika, przebiśniegu, pierwiosnka, promyka słońca, krokusa i motylka oraz Pani Wiosny. Kolorowe stroje jakie zaprezentowały wszystkie dzieci spowodowały, że sala przedszkolna przeobraziła się tego dnia w prawdziwą wiosenną łąkę.

Na wiosennej łące tego dnia nie zabrakło również rodziców, którzy z dużym zaangażowaniem brali udział w różnych sportowych grach i zabawach przy dźwiękach wiosennej muzyki. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w wiosennym przedszkolnym wydarzeniu.

 
 
 
 

Od wielu lat w miesiącu czerwcu organizowany jest w ogrodzie przedszkolnym Piknik Rodzinny. Wszystkie grupy przedszkolne przedstawiają swój program artystyczny przygotowany na tą szczególną okazję. Po występach przedszkolaków jest czas na zabawy, gry i konkursy z udziałem dzieci i rodziców. Chętnych do zabaw nie brakuje. Rodzice i pracownicy przedszkola sprawili wszystkim ogromną niespodziankę inscenizacją do wiersza J. Tuwima ,,Rzepka". Śmiechu było co nie miara! Wszyscy świetnie się bawili, a pogoda dopisała! Wszystkim przybyłym gościom na nasz piknik serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas w miłej atmosferze. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

 

 

 

 

W miesiącu listopadzie w ramach akcji ,,Cała polska czyta dzieciom" podsumowując ,,Tydzień czytania bajek" w grupie ,,Zajączki"  i ,,Jagódki" rodzice przygotowali dla dzieci niespodziankę. Tym razem to oni wystąpili dla swoich pociech z inscenizacją muzyczno - ruchową ,,Rzepki" J. Tuwima. Zaskoczenie przedszkolakow było ogromne gdy wśród postaci rozpoznali mamę lub tatę. Radość i oklaski od dzieci były największą nagrodą dla występujących rodziców. Wszyscy ,,aktorzy" spisali się na medal! Dziękujemy rodzicom za miłą współpracę i wspólna zabawę.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-10-24