Kontakt
Przedszkole w Rozprzy

Zajęcia dodatkowe

 

 

Zajęcia dodatkowe oferowane
w Przedszkolu w Rozprzy

  • indywidualne zajęcia z logopedii: mgr Hanna Sikorska
  • gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna: mgr Agnieszka Jabłońska
  • pedagog specjalny - mgr Monika Rogulska
  • psycholog - mgr Marta Florczak

Wszystkie zajęcia dodatkowe są nieodpłatne.
Udział dzieci w nich jest dobrowolny.

Zajęcia dodatkowe opłacane są przez Organ Prowadzący - Urząd Gminy w Rozprzy .