Kontakt
Przedszkole w Rozprzy

Kartka z historii

 O nas...   
 
 
Nazwa Rozprza oznacza miejsce, gdzie odbywały się rozprawy sądowe.
Ślady osady odkrytej w Rozprzy pochodzą z IX/X wieku. Dokument z 1065 roku wystawiany przez Bolesława Śmiałego wymienia Rozprzę jako gród, który ma płacić daninę 7 grzywien. O znaczeniu, rozwoju i gospodarce w Rozprzy, już jako kasztelanii mówi Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku ustanawiająca daniny na rzecz arcybiskupa w Gnieźnie. Na obszarze kasztelanii istniało szereg osad, których ludność zajmowała się rolnictwem, hodowlą bydła, wytopem żelaza, bartnictwem, itp.:
Przez Rozprzę w okresie wczesnego średniowiecza przebiegały ważne szlaki handlowe - z Gdańska przez Kraków na Węgry i z Rusi na Sieradz, Kalisz na zachód. Gród w ciągu czterech wieków swego istnienia padł dwukrotnie pastwą płomieni.
Rozprza stanowiła własność m. in. Konrada Mazowieckiego. W roku 1247 została siłą zagarnięta przez Kazimierza swemu młodszemu bratu Ziemomysłowi. W roku 1263 przeszła w ręce księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Po nim w latach 1327-1339 należała do Przemysława. W roku 1344 Kazimierz Wielki przy okazji wyznaczenia dróg dla kupców cudzoziemskich ustanawia w Rozprzy celną komorę królewską. Z roku 1372 pochodzi dokument sprzedaży urzędu wójtowskiego, będący pośrednim dowodem , że miasto przed tą datą z pewnością posiadało lokację na prawie średzkim.
Rozkwit miasta przypada na okres panowania Jagiellonów, jakkolwiek utraciła ona już swoje znaczenie na rzecz pobliskiego Piotrkowa, gdzie powstało starostwo i siedziba powiatu. Odkrycie przez prof. M. Gumowskiego dwóch równocześnie używanych herbów miejskich wskazuje na to, że Rozprza była w tym czasie miastem podwójnym. Oba miasta nosiły tę samą nazwę, lecz posiadały osobne urzędy miejskie. Jedno stanowiło własność szlachecką, drugie stanowiło własność panującego.
Upadek Rozprzy spowodowały wojny szwedzkie w latach 1655-1660, wojna północna w latach 1700-1717 oraz walki konfederatów barskich, którym przewodził właściciel Rozprzy Regimentarz Zaremba. Pod koniec XVIII wieku Rozprza była już ubogą mieściną liczącą niewiele ponad 300 mieszkańców. W roku 1870 utraciła prawa miejskie na mocy dekretu władz carskich w odwet za pomoc oddziałom powstańczym J. Oxinskiego. W okresie I wojny światowej była bazą organizacyjną 4 i 5 pułku legionów. W latach międzywojennych stanowiła ubogą osadę rolniczą i siedzibę gminy. W 1928 roku padła ofiarą olbrzymiego pożaru. W czasie działań wojennych 1939 roku Rozprza stanowiła redutę obronną pozycji Prudki, bohatersko bronioną przez batalion kapitana E. Marszałka ze 146 pułku piechoty.
W okresie okupacji stanowiła silny ośrodek ruchu oporu. Działały tutaj oddziały armii krajowej, armii ludowej i partyzantki radzieckiej. W dniu 19 stycznia 1945 roku została wyzwolona przez oddziały armii radzieckiej.
W roku 1965 dla upamiętnienia 900 - lecia powstania grodu Rozprza ustawiono na prastarym grodzisku pamiątkowy głaz oraz tablicę z wyrytymi datami 1065 - 1965.
 
 
         Nowe przedszkole w Rozprzy działa od 1 września 2009r.  Przedszkole jest spełnieniem marzeń kilku pokoleń mieszkańców Rozprzy. Obecnie uczęszcza do tej placówki 122 dzieci z 33 miejscowości całej gminy Rozprza, a nawet gmin sąsiednich. Pod fachową opieką dzieci zdobywają wiedzę i rozwijają swoje talenty. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzycznych i komputerowych. Uczą się także języka angielskiego. Przedszkole jest nowoczesnym obiektem szkolnym, wyposażonym w ekologiczny system ogrzewania. Zbudowane zostało za kwotę prawie 3,5 miliona złotych. -Z pomocą przyszły środki unijne, bowiem gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 2,2 mln złotych, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy finansowe wsparcie na zakup pompy ciepła.

Na zaproszenie wójta gminy-Ryszarda Witka i dyrektor przedszkola-Zyty Ciesielskiej na uroczystość otwarcia tej nowoczesnej placówki przybyło wielu gości. Obecni byli m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa-Marek Mazur, Anna Mizgalska-Dąbrowska- radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentowała Urząd Marszałkowski W imieniu Wojewody Łódzkiego przybyła-Helena Kaczmarek, WFOŚiGW reprezentowała Aneta Zaręba, a Kuratorium Oświaty- Irena Wachecka. W gronie gości byli także radni rady gminy Rozprza na czele z przewodniczącym – Tomaszem Odrzywołem, a także dyrektorzy placówek oświatowych gminy, wykonawcy robót budowlanych, pracownicy Urzędu, pracownicy przedszkola, rodzice i przyjaciele przedszkola.

Podczas powitania goście obdarzani byli kartami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci.

Nową placówkę poświęcił ksiądz Wiesław Płomiński-proboszcz parafii w Rozprzy.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi.
 
 
Wójt gminy przekazał na ręce dyrektora przedszkola symboliczny klucz, a przewodniczący rady-wręczył akt przekazania i uroczystego otwarcia placówki.
O znaczeniu i wadze tej inwestycji mówili zaproszeni goście. Nie zabrakło także prezentów dla przedszkolaków.
W szczególny sposób wyróżniony został główny wykonawca inwestycji- właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Robót Budowlanych-Karol Szklarek, któremu wójt i przewodniczący Rady wręczyli pamiątkowy dyplom za rzetelne wykonanie budowy.

A o tym jak dobrze i wesoło jest w przedszkolu opowiedziały już same dzieci. Przedszkolaki pod okiem swoich opiekunek przygotowały program artystyczny, aby pokazać jak wspaniale bawią się nowym przedszkolu i jak wiele mogą się nauczyć. Po występach obecnych przedszkolaków absolwentki jeszcze starego przedszkola zaprosiły gości do wspólnego wykonania świątecznej piosenki. A wszystkim uczestnikom tego niecodziennego wydarzenia wręczone zostały certyfikaty. Na zakończenie goście mogli obejrzeć placówkę i podzielić się swoimi wrażeniami.