Kontakt
Przedszkole w Rozprzy

Rozkład dnia

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 02/2017/2018

z dnia 28.08.2017r.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST

W GODZINACH 9:00 DO 14:00

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 17:00 i funkcjonuje według ogólnego rozkładu dnia, który obejmuje następujące elementy:

6.00 – 9.00


Organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów): Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno– wyrównawcza, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Zabawy wg pomysłów dzieci. zabawy i ćwiczenia logopedyczne  . Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe.

 

9.00 – 14.00


Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy podczas następujących sytuacji edukacyjnych; Zajęcia kierowane, projekty edukacyjne, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, czynności samoobsługowe, posiłki, relaksacja poobiednia, praca indywidualna, ćwiczenia utrwalające, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

14.00 – 17.00


Organizacja następujących form aktywności dziecięcej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów): Zabawy w Sali i na świeżym powietrzu ,inne zajęcia dodatkowe , czynności samoobsługowe , praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno – wyrównawczym dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci ,rozchodzenie dzieci;.

W trakcie dnia zapewnia się dzieciom następujące posiłki: o godz. 8:30 śniadanie, o godz. 11:30 obiad, o godz. 13:30 podwieczorek.

Pomiędzy śniadaniem a obiadem zapewnia się przekąski w postaci owoców i warzyw, a w ciągu całego dnia stały dostęp do wody mineralnej niegazowanej.

Ramowy rozkład stanowi podstawę do opracowania szczegółowych rozkładów dnia dla poszczególnych grup.

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

 

 

Brak dodanych wpisów