To takie proste!
Przedszkole w Rozprzy
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty
 

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019

Opłata za godzinę ponad podstawę programową (9 00- 14 00)

Uchwała Rady Gminy XXX/17/2018

Z dnia 28 marca 2018r.

1zł/1h

Ulgi:

-0,90 zł/h- w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko

-0,80 zł/h dla rodzica posiadającego kartę dużej rodziny

-0,80 zł/h- w przypadku gdy do tego samego przedszkola w tym samym czasie uczęszcza rodzeństwo-na drugie i kolejne dziecko

-0,80 zł/h- w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

- zwolnione z opłat dzieci które w roku kalendarzowym kończą 6 lat

Wyżywienie

7,50 zł/dzień

Komitet Rodzicielski

15,00 zł/miesiąc

Ubezpieczenie PZU

34,00 zł/rok


 

Opłaty należy wnosić od 5 do 15 każdego miesiąca.

Przypominamy, iż w przypadku zmiany danych dotyczących zamieszkania dziecka, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedszkole o zaistniałych zmianach.

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-24